×
Meniu

Despre

Centrul de creaţie tehnică a copiilor şi tineretului (CCT) sectorul Râşcani în perioada 21-27 aprilie 2018 a realizat  Decada educaţiei rutiere  cu genericul „Securitatea la trafic înseamnă viaţă”, unde au participat 127 elevi. Decada  a avut ca obiective prioritare –  verificarea gradului de pregătire a elevilor în domeniul cunoaşterii şi respectării normelor rutiere în calitate de participanţi la traficul rutier,  aprofundarea acestor cunoştinţe pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul elevilor şi  stimularea ingeniozităţii şi creativităţii elevilor.

În cadrul Decadei s-au desfăşurat 7 activităţi extracurriculare: concursuri, jocuri cognitiv-distractive şi competiţii sportive. Cele mai interesante  activităţi au fost concursul la regulile de circulaţie rutieră cu genericul „Respectaţi semaforul”  şi concursul tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere „Securitatea la trafic înseamnă viaţă”, care s-au desfăşurat pe teritoriul instituţiei. La concurs au participat atât elevii, care activează în cercurile din incinta Centrului, cât şi elevii cercurilor noastre, care activează la baza instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi la filiala CCT. Activităţile realizate în cadrul Decadei au avut un impact pozitiv asupra participanţilor, care au fost motivaţi să participe cât mai activ, demonstrându-şi abilităţile, isteţimea, agerimea şi fantezia. Decada educaţiei rutiere a fost organizată înaintea desfăşurării etapei a III-a municipale a concursului tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere.

Concursul municipal al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere cu genericul „Securitatea la trafic înseamnă viaţă”, desfăşurat sub egida DGETS de comun acord cu Inspectoratul de poliţie a devenit tradiţional şi în data de 04.05.2018  s-a realizat ediţia a XX-a a concursului. Colaboratorii CCT au fost implicaţi în jurizarea, pregătirea şi realizarea următoarelor probe ale acestui concurs:

Proba – Concursul cicliştilor (amenajarea poligonului: marcarea traseului, aşezarea jaloanelor şi a cumpenei, aşezarea în zig-zag a porţilor din rondele, marcajul care delimitează traseul sub forma cifrei „8” şi spaţiul de oprire).

Proba – Cel mai bun asistent medical

La concursul municipal au participat 3 echipe din sectorul Râşcani. Elevul Celobschii Artemii din Liceul Teoretic „N.M.Spătaru” s-a plasat pe locul II la proba –  Concursul cicliştilor.

E îmbucurător faptul că a devenit deja o tradiţie ca în fiecare an în cadrul lunarului „Educaţia pentru circulaţia rutieră” să se organizeze asemenea activităţi, care încearcă să educe unele responsabilităţi ale elevilor şi să conştientizeze că pietonii, participanţi la circulaţia rutieră sunt tot atât de responsabili ca şi conducătorii auto şi să conştientizeze că au doar o singură viaţă, care trebuie protejată.

 

 1. Despre Noi
 1. scurt istoric al CCT
 • Politica educaţionalăMisiunea instituţiei:
 • Acordarea posibilităţilor copiilor să aleagă liber activităţile creative.
 • Asigurarea copiilor în aspiraţie la autodezvoltare şi autoperfecţionare.
 • Satisfacerea intereselor şi cerinţelor sociale în domeniul învăţământului complementar.

Centrul de creaţie tehnică a copiilor şi tineretului sectorul Râşcani  este fondat în anul 1975.

Suprafaţă  totală a încăperilor constituie 1537 мetri patraţi. Suprafaţa teritoriului aferent instituţiei are  2610 metri patraţi. În laboratoarele de instruire (17 la număr) sunt 255 de locuri pentru activitatea elevilor. Pe parcursul mai multor ani CCT a activat în diverse clădiri (subsoluri) arendate. Din 1986 are clădire proprie (str. Crângului, 7) cu laboratoare spaţioase, luminoase, care corespund cerinţelor sanitaro-igienice pentru activitatea extraşcolară a elevilor. Laboratoarele sunt dotate cu mobilier şi sunt amenajate cu material didactic ilustrativ, conform disciplinelor predate. În Centru este sală de expoziţii în care este desfăşurată expoziţia permanentă a lucrărilor  confecţionate de elevi pe parcursul ultimilor ani. Centrul dispune de filială, care se află pe str. M.Costin 19/4.

CCT este o instituţie de educaţie extraşcolară care oferă copiilor şi tinerilor oportunităţi de dezvoltare, informare, formare, consultanţă, suport  prin implicare în activităţi culturale, sportive şi tehnice. Asigură coordonarea la nivel de sector a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare. Misiunea Centrului este de a realiza şi promova educaţia extraşcolară prin asigurarea platformelor de dezvoltare pentru copii, tineri, cadre didactice şi alte persoane.

CCT este o instituţie, educaţional-metodică – parte componentă a sistemului unic de învăţămînt, ce contribuie la dezvoltarea şi implementarea politicii statului în domeniul educaţiei copiilor şi tinerilor, coordonează activitatea şi oferă suport metodologic şi de informare instituţiilor ce prestează servicii extraşcolare şi extracurriculare copiilor şi tinerilor la nivel de sector.

Centrul de creaţie tehnică desfăşoară următoarele activităţi:
Activităţi extraşcolare
Activităţi extracurriculare
Activităţi didactico metodice
Programe de agrement
Programe de mobilitate pentru copii şi tineret
Parteneriat cu societatea civilă.

 1. Capacitate, număr de grupe – 118, număr de elevi –

Cercurile activează în incinta CCT, la filiala Centrului (str.Miron Costin 19/4), în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi în Centrele comunitare pentru copii şi tineret din sl. Râşcani.

 1. Baza materială:
 • Certificatul informaţional despre CCT:

 

Date generale despre instituţie:
§  Director – Taiancin Valentina, numită în funcţie 08.09.2016
§  Adresa instituţiei – str. Crângului 7, t.022-44-00-11,

str. M.Costin 19/4, t.022-49-41-20

 
§  Centrul de creație tehnică a copiilor și tineretului sectorul Râşcani  este fondat în anul 1975. Suprafaţă  totală a încăperilor 1537 м2
§  Suprafaţa teritoriului aferent instituţiei 2610 m2
§  Numărul laboratoarelor de instruire 17
§  Numărul de locuri în laboratoare 255
§  Cabinetul directorului 1
§  Sala de expoziţii 1
§  Muzeul cosmonauticii 1
§  Numărul tarifelor folosite în anul de studii 35,0

 

Centrul dispune de utilaj pentru activitatea cercurilor de „Lemnar-constructor”, „Sculptura în lemn”, „Ceramică”,  „Design vestimentar”, „Regulile de circulaţie rutieră”, modelism sportiv: „Navomodelism”, „Rachetomodelism”, „Aeromodelism”.

În urma finanţării realizate de DETS sl. Râşcani au fost schimbate uşile şi ferestrele vechi pe altele noi din plastic.

Regulat se efectuiază lucrările de amenajare a teritoriului: sunt sădite flori multianuale, copaci fructiferi, tufari decorativi. În urma tăierii copacilor bătrâni şi periculoşi s-a îmbunătăţit aspectul estetic al teritoriului.

 1. Alte informaţii relevante.

La începutul anului şcolar numărul de elevi era de 1319.

– În incinta CCT (str. Crângului 7) – activează 541 copii în 44 cercuri;

– În incinta filialei (str. M.Costin 19/4) – în 27 cercuri activează 345 copii;

– În baza instituţiilor de învăţământ secundar general din sl. Râşcani – activează 365 copii în 27 cercuri;

– În baza Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineret – activează 90 copii în 7  cercuri.

Din ei:

– Copii cu cerinţe educaţionale speciale              – 20

– Copii din grupul de risc                                     – 38

În incinta CCT se află  Muzeul cosmonauticii (unicul în Republica Moldova). Muzeul dispune de exponate unicale. Muzeul cosmonauticii este vizitat permanent de copii şi maturi din municipiul Chişinău şi din republică. În urma colaborării cu agenţiile de turism muzeul este vizitat şi de persoane din străinătate.

 

 1. Acte normative interne, ordine (Statut, Regulamente etc.) doar acte relevante)

CCT are Statutul instituţiei şi Regulamentul intern. Ordinele sunt elaborate conform actelor normative.

Regulamentul untern conţine următoarele prevederi:

 • dispoziţii denerale;
 • ordinea de angajare şi eliberare din funcţie a personalului;
 • obligaţiunile şi drepturile angajatorulului şi salariaţilor;
 • normarea activităţii didactice;
 • obligaţiunile conform funcţiei ocupate;
 • organizarea şi evaluarea procesului educaţional;
 • regimul de muncă şi odihnă;
 • protecţia şi igiena muncii în cadrul CCT;
 • recompense;
 • răspunderea pentru încălcarea disciplinei de muncă;
 • modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă;
 • dispoziţii finale.
 1. Echipa noastră.
 1. Director – Taiancin Valentina, numită în funcţie la 1996. Studii superioare, grad didactic şi managerial I.
 2. Metodişti – 2: Alexandra Guţu,  Angela Dandara
 3. Cadre didactice (grade, vechime)
Date despre cadrele didactice: Cadrele didactice Total
De bază Cumularzi
Cadrele didactice      25 13 38
Deţin grade didactice II               10  6 16
I                  3  3 6
Superior      2 1 3
Cu studii superioare    16 11 27
Superioare necomplete   – 1 1
Cu studii medii de specialitate    5 1 6
Medii generale   4 4
Pensionari   7 4 10

 

 

Vechimea în muncă

 

Cu grade didactice

 

Cu studii

Nr. de pensio

nari

 

0-3 ani

 

3-5 ani

 

5-8 ani

 

8-13

ani

 

13-18 ani

Mai mult

de 18 ani

 

Nr. total

 

Superior

 

I

 

II

Supe-

rioare

Medii de spec. Medii
 

4

 

2

 

2

 

1

 

4

 

25

 

24

 

1

 

7

 

16

 

30

 

4

 

4

 

8

 

 1. Personal auxiliar:
 • Şef gospodărie, pictor, secretar, lucrător pentru deservirea curentă a clădirii, paznici, măturător, îngrijitor de încăperi
 1. Asociaţia părintească  – nu există.

Contacte: Adresa: Chișinău, str.Crângului 7, telefon: 022-44-00-11

Linkul reţelei de socializare a CCT – , adresa electronică – cctmoldova@gmail.com

 

 

 

 • Performanțele elevilor

obţinute în activitățile municipale, republicane, internaționale în anul de studii 2016-2017

Tabelul 1.

Denumirea concursului Performanțele Numele, prenumele elevului Numele, prenumele cadrului didactic Denumirea cercului Data și locul desfășurării
Activități municipale:
Competițiile municipale la radiosport „Cupa oraşului” Locul II Besonova Nastea Diomchin Vlad Hudeaev Vladimir, c/c Radiosport 07-09 octombrie 2016 m.Chișinău, Federaţia de radiosport
Concursul municipal al lucrărilor de creaţie „Creăm împreună” (ediţia a IV-a) Locul I Guțu Pavel Topala Iurii, c/c Lemnar-constructor 04 decembrie 2016, DGETS
Locul II Arapu Maxim Taiancin Valentina, c/c Modelarea tehnicii cosmice
Locul III Dandara Cătălina Guțu Alexandra, c/c Arta decorativă
Competiţiile municipale  la radiosport „Întâlniri de Crăciun

 

Locul II Bucșa Alexei                                  Bezonova Nastea Hudeaev Vladimir, c/c Radiosport 01-04 decembrie 2016 m.Chișinău, Federaţia de radiosport
Locul III Evdochimov Alexandru Diomchin Vlad                            Palanciuc Silvia
Concursul orăşenesc                        V-am ura, v-am tot ura!” Locul III (echipa) Obrineţchi Sofia                            Chirovici Valentina Rusu Serghei, c/c Arta plastică 12 ianuarie 2017 COCTE
Locul III (echipa) Subotchin Seva                                   Didâc Nastea Lazareva Natalia, c/c                                       Novac Tatiana, c/c Ceramica
Concursul orăşenesc  „Prelucrarea artistică a lemnului” locul III (echipa) Țurcan Constantin      Chirnițchii Ilia Litvinov Vladimir, c/c Tânărul tâmplar 25 februarie 2017 COCTE
Concursul orăşenesc al tinerilor designeri Cel mai iscusit designer” Mențiune (echipa) Neamţu Adriana                        Eremia Mihaela Dandara Angela, c/c Arta plastică 01 aprilie 2017                    COCTE
Locul II (individual) Neamţu Adriana
Menţiune (individual) Eremia Mihaela
Campionatul open al municipiului Chișinău la proba Radiosport

 

 

Locul I – (3,5 MHg), băieț Bucșa Alexei                                                        Evdochimov Alexandru                                Pripa Cristian Hudeaev Vladimir, c/c

 

 

 

 

Radiosport

 

 

 

20-22 aprilie 2017 m.Chișinău, Federaţia de radiosport

 

Locul I – (144 MHg), fete Barbulis Alina                                                     Boboc Daria                                            Palanciuc Silvia
Locul II – (3,5 MHg), băieț Băgu Cristian                                  Diomchin Vlad                                    Guțul Dumitru
Concursul orăşenesc la Modelarea tehnică pentru începători cu genericul   Noi şi spaţiul cosmic” Locul II (echipa) Locul III (echipa) Slobozeanu Ion                            Tumba Irina Fiodorova Elena, c/c Modelarea tehnică începătoare 28 aprilie 2017                    COCTE
Locul II (individual) Tumba Irina                               (model de rachetă)
Conferinţa ştiinţifico-practică municipală „Muncă, talent, cutezanţă!” Locul II Madan Valentina Corjan Angela, c/c                    Guțu Alexandra, c/c Modelarea tehnică 28 aprilie 2017  m.Chișinău, DGETS
Concursul municipal expoziţiilor personale a desenelor elevilor: „Tânărul plastician – 2017” Laureat Guțu Pavel

Arapu Maxim

Dandara Cătălina

Dandara Angela, c/c Arta plastică 10 mai 2017, m.Chișinău, DGETS
Excursii în Muzeul cosmonauticii24, au participat – 890 copii din instituţiile  de învăţământ secundar general din  municipiu şi republică

 

Arapu Liuba, c/c

Corjan Angela, c/c

Muzeul cosmonauticii
Activități republicane:
Concursul Republican de Arte Plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor”, ediţia a X-a cu genericul „Poveştile lui Ion Creangă”

 

 

 

 

Locul II Pujailo Irina Guțu Alexandra, c/c Arta decorativă 20 aprilie 2017                       Centrul republican pentru copii şi tineret „ARTICO”

 

 

Locul II Armaş Xenia Dandara Angela, c/c Arta plastică
Menţiune Platon Gleb Novac Tatiana, c/c Ceramica
Mențiune Guţu Pavel Topala Iurie, c/c Lemnar-constructor
Laureat Vieru Igor Popescu Anatolie, c/c Sculptura în lemn
Laureat Mihaleova Alina Rusu Serghei, c/c Arta plastică
Concursul Republican  de compoziţii epistolare cu tema „Imaginează-ţi că eşti consilier al noului Secretar General ONU: ce problemă mondială l-ai ajuta să rezolve în primul rând? Ce sfaturi i-ai da pentru a rezolva problema dată?”   Rudenco Ivan Novac Tatiana, c/c Ceramica 21 aprilie 2017 m.Chișinău, DGETS
  Guţu Pavel Taiancin Valentina, c/c Modelarea tehnicii cosmice
Activități internaționale:
Campionatul European la Radiogoniometrie sportivă Menţiune Chireeva Tatiana (W-19) Hudeaev Vladimir, c/c

 

Radiosport 03-09.09.2016                         Bulgaria, Albena

 

Menţiune Palanciuc Silvia (W-21)
Menţiune Bucsa Alesei (W-21)
Campionatul European la Radiogoniometrie sportivă Menţiune Chireeva Tatiana Hudeaev Vladimir, c/c Radiosport 30.09-02.10.2016        Rusia,                        Sankt-Petersburg
Menţiune Moseeva Irina
Concursul Internaţional – (maratonul de Crăciun) Menţiune Fedorina Iulia (W21) Hudeaev Vladimir, c/c Radiosport 02-04.12.2016                          DARC – Germania, Niurnberg