×
Meniu

Despre

Direcția educație tineret și sport sectorul Râșcani (DETS sectorul Râșcani) este amplasată  pe str.Kiev 5A (tel/fax.: 022325500, adresa electronică: detsr@mail.ru,  pagina WEB https://detsriscani.md/).

În componența DETS sectorului Râșcani intră următoarele subdiviziuni: aparatul (șeful și șeful adjunct al DETS sectorul Râșcani); contabilitatea centralizată a DETS sectorul Râșcani (secția salariu, secția alimentare, secția părinți, secția materiale, secția planificare, secția ingineri, secții achiziții publice etc.) și cabinetul metodic (metodist consilier).

În subordinea  Direcţiei educaţie, tineret şi sport sectorul Râşcani    sunt:

14 instituţii preuniversitare    se califică:

  • 1 Complex Experimental liceul-grădiniță „Kiril şi Metodiu”;
  • 2 gimnaziii – gimnaziul „Ion Luca Caragiale”,  „Taras Şevcenco”;
  • 9 licee teoretice – „Alecu Russo”, „George Călinescu”, „Mihail Lomonosov”, „Mihail Sadoveanu”,  „George Meniuc”,    „Vasili Levschi” (bulgar),  „Natalia Gheorghiu”,  „Lucian Blaga , Waldforf  (cu grupe de grădiniță );
  • 1 şcoală auxiliară  6;
  • 1 Complexul Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” (pentru copii cu deficiente mintale).

În liceul „Vasili Levschi” în clasele primare predarea disciplinelor de studii se efectuează în limba bulgară, în clasele gimnaziale şi liceale în limba rusă, în  gimnaziul  ”Taras Șevcenco”  cu predare în limba rusă se studiează aprofundat limba ucraneană.

În subordine sunt 31 instituţii preşcolare (nr.5, 13, 25, 37, 38, 41, 47, 51, 56, 57, 64, 66, 68, 74, 80, 81, 88, 100, 105, 108, 118, 127, 129, 136, 137, 146, 150, 159, 159, 160, 196,  CPPC ”Orfeu” (grupele de grădiniță).

Conform limbii de instruire:

  • cu limba română – 19 instituţii;
  • cu limba rusă – 6 instituţii;
  • mixte – 5 instituţii .

În sector funcţionează 2 instituţii preşcolare pentru copii cu dizabilităţi mintale nr.74  funcţionează 5 grupe  şi  în CPPC „Orfeu” funcţionează 6 grupe pentru copii cu dizabilităţi mintale severe.

Instituţia preşcolară nr.80 este predestinată pentru copiii cu viraj de tuberculoză. În  liceul  experimental Waldorf  funcţionează trei grupe preşcolare după pedagogia de alternativă Waldorf. Complexul experimental liceul-grădiniță  ”Kiril și Metodii” funcționează 4 grupe.

Direcţia  educaţie, tineret şi sport sectorul Râșcani  organizează  alimentaţia  a elevilor celor 13 instituţii preuniversitare, o şcoală internat şi o scoală auxiliară și a celor 30 instituţii preşcolare,  liceul teoretic experimental  „Waldorf” cu grupe de grădiniţă  şi Complexul Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”,  unde funcţionează grupe preşcolare, sunt alimentate de către Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul Răşcani şi  instituţia preşcolară nr.68  – de către Comunitatea Evreiască.

Alimentaţia în instituţiile de  învățământ  din subordine  se  organizează în baza dispoziției Primarului general municipiul Chișinău și ordinului DGETS municipiul Chișinău.