×
Meniu

Despre

Direcția educație tineret și sport sectorul Rîșcani (DETS sectorul Rîșcani) este amplasată  pe str. Kiev 5A (tel/fax.: 022325500, adresa electronică: detsr@mail.ru și detsriscani@gmail.com, pagina WEB https://detsriscani.md/).

În componența DETS sectorului Râșcani intră următoarele subdiviziuni: aparatul (șeful și șeful adjunct al DETS sectorul Râșcani); contabilitatea centralizată a DETS sectorul Rîșcani (secția salariu, secția alimentare, secția părinți, secția materiale, secția planificare, secția ingineri, secții achiziții publice etc.).

În subordinea  Direcţiei educaţie, tineret şi sport sectorul Rîşcani sunt:

16 instituţii preuniversitare și 2 centre extrașcolare:

  • 2 Complex Experimental liceul-grădiniță „Kiril şi Metodiu”, Complexul Educațional Hulboaca;
  • 4 gimnaziii – gimnaziul „Ion Luca Caragiale”, „Taras Şevcenco”, gimnaziul nr.45, gimnaziul nr.77;
  • 8 licee teoretice – „Alecu Russo”, „George Călinescu”, „Mihail Lomonosov”, „Mihail Sadoveanu”, „George Meniuc”, „Vasili Levschi” (bulgar), „Natalia Gheorghiu”, „Lucian Blaga”;
  • 1 şcoală auxiliară 6;
  • 1 Complexul Educațional Învățământ Special „Orfeu” (pentru copii cu deficiente mintale).
  • 2 instituții extrașcolare – CAE ”Curcubeul” și CCT.

În liceul „Vasili Levschi” în clasele primare predarea disciplinelor de studii se efectuează în limba bulgară și funcționează o grupă de grădiniță, în clasele gimnaziale şi liceale în limba rusă, în  gimnaziul ”Taras Șevcenco” cu predare în limba rusă se studiază aprofundat limba ucraineană. Complexul experimental liceul-grădiniță ”Kiril și Metodii” funcționează 4 grupe, Liceul teoretic ”Mihail Lomonosov” funcționează 4 grupe de grădiniță, CE Hulboaca activează o grupă de grădiniță.

În subordine sunt 31 instituţii preşcolare (nr.5, 13, 25, 37, 38, 41, 47, 51, 56, 57, 64, 66, 68, 74, 80, 81, 88, 100, 105, 108, 118, 127, 129, 136, 137, 146, 150, 159, 159, 160, 196, CEÎS ”Orfeu” (grupele de grădiniță).

Conform limbii de instruire:

  • limba română – 19 instituţii;
  • limba rusă – 6 instituţii;
  • mixte – 5 instituţii.

În sector funcţionează 2 instituţii preşcolare pentru copii cu dizabilități mintale nr.74 funcţionează 5 grupe şi în CEÎS „Orfeu” funcţionează 6 grupe pentru copii cu dizabilităţi mintale severe.

Instituţia preşcolară nr.80 este predestinată pentru copiii cu viraj de tuberculoză.

Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul Rîșcani organizează alimentaţia a elevilor celor 16 instituţii preuniversitare și a celor 31 instituţii preşcolare din subordine. Alimentaţia în instituţiile de  învățământ din subordine se organizează în baza dispoziției Primarului general municipiul Chișinău și ordinului DGETS municipiul Chișinău.