×
Meniu

Aviz

Liceul Teoretic ,, Mihail Sadoveanu” din mun. Chișinău anunță concursul de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2020 – 2021, etapa II, care va avea loc în perioada 10-12 august.
.Pentru concursul de admitere în liceu în sesiunea 2020:
– dosarele se vor depune online sau offline (dacă solicitanții nu au posibilități tehnice) pe platforma www.escoala.chisinau;
– din lista componentelor dosarului de înscriere (pct. 20 al Metodologiei de admitere a elevilor în ciclul liceal): copia certificatului de absolvire a gimnaziului, copia buletinului de identitate/copia certificatului de naștere, adeverința medicală, 4 fotografii 3×4 cm – se vor prezenta în format de hârtie în decurs de 5 zile de la începutul anului de studii.