×
Meniu

Concursul lucrărilor de creație plastică ,,Toamna cu forme și culori”

Centrul de Activitate Extrașcolară ,,Curcubeul
În perioada 01.10-20.10.2020, organizează Concursul lucrărilor de creație plastică ,,Toamna cu forme și culori cu participarea elevilor din instituțiile de învățământ secundar general din sectorul Râșcani.

 ARGUMENT

Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei atât în recoltă cât şi în culori. 

In fiecare an ni se dezvăluie acelaşi anotimp dar cu altă haină.

Câteodata Blândă, cu soare dogoritor şi cu parfum de fructe, alteori mai aspră cu miros de brumă şi vânt tăios sau cu ploi reci, melancolice dar întotdeauna colorată cum nici nu ţi-ai fi imaginat că se poate. Anul acesta ne surprinde cu nuanţe de portocaliu și galben, anul trecut a predominat arămiul, cine știe ce ne mai rezervă cocheta Toamnă.

Toată această simfonie de forme şi culori ne dă un sentiment ciudat de

visare. Atâtea culori atât de diferite şi totuşi atât de bine combinate, încât aproape că nu-ţi poţi crede ochilor că ceea ce vezi e aievea. Culori din cele mai aprinse până la tonurile cele mai pale, pasteluri cum n-ai ocazia să priveşti prea des, de la galbenul aprins la bejul pal, de la ruginiu la portocaliu, toate tonurile de verde şi încă multe altele pentru care nu sunt cuvinte a le descrie, nuanţe pe care doar natura în măiestria ei a reuşit să le aducă la desăvârşire. 

Încercând să înţelegem acest festin al culorilor, privind cu atenţie acest

spectacol al naturii, această impresionantă dovadă de sensibilitate şi frumos, ne gândim că uneori ar fi benefic să ne exprimăm gândurile prin intermediul artei. 

Să redăm, aşadar, formele şi culorile toamnei oferind posibilitatea micilor

artiști de a da frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin intermediul culorii şi penelului.

Noi cu toții știm ca Toamna este un anotimp frumos si bogat în roade. Cu acest prilej, Centrul de Activitate  Extrașcolar  ,,Curcubeul,, petrece un nou concurs de desen pentru copii cu tematica  TOAMNA ÎN FORME ȘI CULORI!

 

REGULAMENTUL

Concursului din sectorul Râșcani,

a lucrărilor de creație a elevilor ,,Toamna în forme si culori’’

 Ediția anului 2020

 

Organizatorul concursului: CAE ,,Curcubeul’’, sectorul Râșcani.

Concursul se desfășoară în perioada 01.10 — 20.10.2020

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • Crearea unei lucrări plastice, compoziților decorative cu tema: ,,Toamna și bogățiile ei’’ în formă liberă.
 • La concurs participă câte doi reprezentanți ai claselor: primare, gimnaziale și liceale din instituțiile de învățământ secunadar general din sectorul Râșcani.
 • Lucrările se vor realiza în tehnici de lucru la alegere, în format A4; A3.

 

OBIECTIVE:

 • Promovarea și încurajarea tinerelor talente în domeniul artelor plastice;
 • Formarea şi consolidarea abilităţilor plastice şi practice specifice nivelului de dezvoltare psiho-fizice;
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnicile de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
 • Dezvoltarea creativității și a expresivităţii prin desen, pictură, colaj;
 • Schimb de experiență în domeniul artelor plastice.

 

 NUMĂRUL DE LUCRĂRI PERSONALE: 3 – 5

 

Notă: lucrările vor fi prezentate la Centrul de Activitate Exrascolar Curcubeul ,,sect. Râșcani str. Braniștii 5’’

Lucrările vor fi însoțite în partea dreaptă jos cu o etichetă cu următoarele date:

 • Numele şi prenumele copilului:
 • Clasa / cercul:
 • Denumirea lucrării:
 • Instituția :
 • Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

 

SE VA APRECIA:

 • Utilizarea corectă a culorilor.
 • Cunoașterea principiilor compoziționale.
 • Reflectarea subiectului.
 • Organizarea spațiului plastic.
 • Realizarea formei plastice
 • Originalitatea, creativitate în redarea elementelor de limbaj plastic.
 • Ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru.

 

SE VA ACORDA :

 • Diplome pentru Locul I, II, III și Mențiune

(pe nivele de școlarizare)

  

COMISIA DE JURIZARE :

 • Este constituită din experți în domeniu din aria curriculară ,,Arte plastice și decorativă’’

 

        FINALIZARE :

Din cele mai reușite lucrări se va realiza Expoziţia de totalizarea a concursului în holul CAE ,,Curcubeul’’

 

PERSOANE DE CONTACT:

 • CAE CURCUBEUL – 022 44 00 50
 • GANGAN Vitalie –metodist, responsabil – 069264337

Ex: Gangan V.

069264337

Fișa de participare

la Concursul din sector

,,TOAMNA ÎN FORMĂ ȘI CULORI’’

Unitatea de învățământ:______________________________________________________

Telefon:__________________________________________________________________

Numele prenumele cadrului didactic: ___________________________________________

Secțiuni destinate elevilor

Nr.

d/o

Numele, Prenumele elevului Clasa Instituția Titlul lucrării