×
Meniu

MERG LA ȘCOALĂ, în timp de pandemie, cu multă grijă pentru siguranța mea și a celor din jur

Măsuri de protecție ÎN PAUZE
Eliberez sala de clasă odată cu sunetul la pauză pentru a se realiza
igienizar ea spațiului. Îmi pun masca de protecție, respectând cerințele de păstrare, aplicare
și înlăturare a măștii, odată cu ieșirea din sala de clasă.
Mă deplasez cu grijă prin spațiile stabilite conform regulamentului aprobat la nivel de instituție, utilizând benzile vizibile care asigură „trasee prestabilite”.
Respect distanța de cel puțin 1,5 m.
Evit schimbul de alimente cu colegii.
Evit contactul cu elevii din alte clase.
Citiți ghidul elevului/elevei aici https://uni.cf/2ZcjpmX