×
Meniu

Articol științific elaborat de către A.Danii , dr. Conf., N. Marian, psihopedagog IET ,,Orfeu’’

CPPC ”Orfeu” (grădinița)

Dezvoltarea limbajului și comunicării la copiii din Centrul Educațional cu învățământ special  „Orfeu” se realizează  în cadrul întregului program educațional-recuperatoriu, în procesul relației copil-copil, copil-educatoare, copil-psihopedagog în baza experienței cognitive căpătate.
Dezvoltarea limbajului și al vorbirii la copiii preșcolari cu retard mintal manifestă o întârziere majoră și este mult mai întârziată decât dezvoltarea abilităților non-verbale. Selectarea unui sistem de comunicare de alternativă trebuie să țină cont de abilitatea motorie, cognitivă și senzorială a fiecărui copil.
În cadrul activității de interomunicare cu copiii din grupă sau cu adulții, preșcolarului i se acordă asistență logopedică permanentă și posibilități optime de exprimare, lucru ce se realizează în orice moment al zilei aplicând atât comunicarea verbală cât și non-verbală. Jocul fiind principalul instrument de realizare a obiectivelor propuse.