×
Meniu

Instruirea personalului de la blocul alimentar din instituțiile de învățământ preșcolar (bucătari, bucătari auxiliari)

ℹDirecția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Centrul European de instruire profesională Iași-România, filiala Chișinău – Republica Moldova, va organiza în perioada 29.11.21- 01.12.21 instruirea personalului de la blocul alimentar din instituțiile de învățământ preșcolar (bucătari, bucătari auxiliari).
🔝Sesiunea de instruire are drept scop responsabilizarea celor implicați în organizarea alimentației din instituțiile preșcolare, pentru atingerea unui înalt nivel de protecție a sănătății copiilor.
👨‍💻În calitate de moderatori a sesiuni de instruire vor fi: Coralia BABCENCO, metodist principal, DGETS; Olga Tabunșcic, dr., conf. univ. ASEM.
📌În urma instruiri cursanții vor fi capabili să:
✅enumere operațiunile procesului tehnologic din blocul alimentar;
✅identifice principalele compartimente existente în blocul alimentar și să descrie principalele instalații ale acestora;
✅explice cerințele către etapele procesului tehnologic (recepționarea materiilor prime; depozitarea materiilor prime; prelucrarea mecanică a materiilor prime; tratarea termică a semipreparatelor și pregătirea preparatelor culinare; distribuirea producției finite – bucatelor).
✅descrie principalele metode de tratare mecanică și termică;
✅enumere dotările spațiilor de producere;
✅descrie principalele operații de prelucrare primară și termică ce se aplică preparatelor culinare;
✅aprecieze valoarea nutritivă și energetică a preparatelor culinare;
✅țină cont în calculul rețetelor de scăzămintele tehnologice sau sporul rezultat la fierberea terciurilor, pastelor făinoase, care apar în urma prelucrării termice;
✅calculeze cantitatea de crupe, apă necesare pentru prepararea terciurilor;
✅preparare bucate în conformitate cu cerințele descrise în Fișele tehnologice, aprobate prin ordinul DGETS nr. 421 din 04.06.2021 ,,Cu privire la punerea în aplicare a meniului model unic și a Fișelor tehnologice pentru copiii din instituțiile de educație timpurie”;
✅identifice grupele de preparate de bază care se pot realiza din legume, pește, carne;
✅descrie regulile generale de fierbere a legumelor, crupelor, cărnii, peștelui;
✅descrie principalele tehnologii folosite la prepararea culinară a peștelui și a cărnii;
✅aprecieze caracteristicile de calitate a preparatelor din legume, pește, carne, din brânză de vaci și ou, a dulciurilor, să identifice eventualele defecte care pot să apară, cauzele acestora și să propună posibilități de remediere.
💬Menționăm, că diseminarea informației se va realiza la nivel de fiecare Instituție de Educație Timpurie din municipiul Chișinău, prin intermediul instruirilor ce urmează a fi organizate pe parcursul a 3 zile.