×
Meniu

📢❗În atenția directorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II

📣Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău vă informează că ajutorul material preconizat pentru familiile defavorizate, în scopul pregătirii elevilor de noul an școlar 2022 – 2023 (tranșa I), a fost transferat către prestatorul de servicii de plată ÎS „Poșta Moldovei”, la data de 02.08.2022.
📌De asemenea, menționăm că, ajutorul material va fi eliberat de către prestatorul de servicii de plată titularului sau mandatarului acestuia, împuternicit în modul corespunzător, la prezentarea buletinului de identitate a acestuia.
📌Ajutorul material poate fi încasat în termen de 3 luni consecutive de la data transferării mijloacelor financiare prestatorului de servicii de plată. După expirarea termenului de 3 luni ajutorul material neîncasat de către beneficiar se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
📣❗În context, DGETS solicită informarea, în regim de urgență, a titularilor de ajutor material (tranșa I) despre ridicarea mijloacelor financiare, în condițiile menționate.