×
Meniu

 MESAJ PENTRU PĂRINȚI

Dragă părinte,

Avem un obiectiv comun: determinarea destinului copilului Dumneavoastră. Vă îndemnăm să găsim împreună echilibrul emoțional și ambiția de a-l ajuta să devină o personalitate.  Eficacitatea actului educativ depinde esențial de disponibilitatea dumneavoastră și de gradul de implicare în activitatea educativă. Dezvoltarea parteneriatului școală-familie este o necesitate a timpului și, în acest context, vă îndemnăm să vă implicați în luarea deciziilor importante, proiectând forme pozitive de comunicare cu instituția, pentru eficientizarea perpetuă a procesului educațional.

Cooperarea liceului cu Asociația Obștească a Părinților Elevilor Liceului Teoretic ,,M. Sadoveanu” (AOP), care a fost fondată și înregistrată în anul 2002, are ca scop crearea  condițiilor optime pentru dezvoltarea intelectuală, morală și fizică a copiilor de vârstă școlară.

AOP este o organizație obștească care activează pe principiile liberului consimțământ și este autonomă. Numărul de membri variază de la an la an, înregistrând în mediu 48 % din numărul total de elevi.

Bugetul organizației pentru anul de studii 2019-2020 a constituit 96 288 de lei.

Prin intermediul AOP au fost realizate un șir de obiective strict necesare bunei organizări a activității instituției, printre care: concursuri, seminare locale și municipale, conferințe pentru elevi și părinți, numeroase activități extracurriculare.  Cu  susținerea organizației  s-au desfășurat activități sportive, au fost achiziționate rechizite, materiale didactice, mijloace tehnice educaționale etc.

Colaborarea fructuoasă  a liceului cu AOP, care se efectuează în baza unui Acord de parteneriat, este binevenită și apreciată de toți actanții educaționali.

Mulțumim tuturor părinților pentru implicare și susținere!