×
Meniu

Acte normative

Principalele acte normative, ce reglează activitatea Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” sunt:

  1. Statutul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”;

  2. Regulamentul intern a Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”

  3. Nomenclatorul dosarelor;

  4. Programul de dezvoltare a instituţiei;

  5. Planul Anual de activitate a liceului;

  6. Deciziile Consiliului Profesoral şi Administrativ ale liceului;

  7. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului părinţilor întrunite în cadrul acociaţiei obşteşti a părinţilor