×
Meniu

Asociația de părinți

 

Raport financiar 2020


 

Organizația obștească a părinților elevilor (AOP) a fost fondată și înregistrată în anul 2002 ca organizație obștească din școala medie română ,,Mihail Sadoveanu”, apoi în anul 2016 a fost ca AOP din LT,,Mihail Sadoveanu”.

AOP este o organizație obștească, care activează pe principiile liberului consimțământ și este autonomă. Numărul de memebri variază de la an la an, înregistrînd în mediu 48 % din numărul total de elevi.

Bugetul organizației pentru anul de studii 2016-2017 a constituit 165 000 lei.

Prin intermediul AOP au fost organizate și desfășurate seminare locale, municipale, conferințe pentru elevi și părinți. Cu susținerea finanaciară a organizației s-au desfășurat activități sportive și extracurriculare, s-au procurat rechezite și birotică, mijloace tehnice educaționale. Un rol important în susținerea activității didactice și extradidactice la procurarea seturilor de roboți pentru cercul de Robotică(10000lei). A fost semnat contractul de prestare servicii Internet în sumă de 80000 lei.