×
Meniu

Echipa noastră

Personal didactic:

 • Director – 1
 • Metodist – 1
 • Educatori -16
 • Conducător muzical -1

Grădiniţa dispune de personal didactic calificat, în general, de resurse umane de voaloare: majoritatea cadrelor didactice deţin grad didactic întîi şi doi; au experiență în activitate cu preșcolarii, sunt cointeresați în perfecționarea profesională continuă.

Nivelul de calificare al educatorilor:

Studiile Numărul
Superioare pedagogice 14educatori
Superioare necomplete
Medii speciale 1 educator

 

Pregătirea profesională

  Cadre didactice Nr. cadrelor didactice deţinătoare de grade didactice Deficitul de cadre didactice, de care,   instituţia în care este înregistrat
Nr. total Cu calificare în domeniul preşcolar Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei Cu alte calificări Superior I II Fără grad didactic
Nr. total din ei tineri specialişti (primii 3 ani de activitate)
 

16

 

8

 

8

 

 

 

5

 

6

 

5

 

 

1

 

 • Personal didacticauxiliar: sef de gospodărie -1
 • Personal nedidactic:
 • Ajutor de educatori -7
 • Dădacă sanitară -1
 • Spălătoreasă -1
 • Bucătari -2
 • Magazioner – 1
 • Spălător veselă -1
 • Muncitor pentru îngrijirea încăperii -1
 • Paznici-măturători -2
 • Paznic -1
 • Personal sanitar: sora medicală -1

Copii de vîrstă timpurie din diferite medii – 305