×
Meniu

Scurt istoric

PAȘAPORTUL INSTITUȚIEI

Denumirea unității:Instituția de Educație Timpurie publică nr.41

Adresa:mun. Chișinău, s. Rîșcani, strada Bariera Orhei 5,

Tel. 022  46-01-71

Instituție de Educație Timpurie activează din anul 1958,

cu proect 4 grupe – cu 90 locuri. Funcționează 4 grupe

(cu 109 de copii) dintre care:

* pentru vîrsta antepreșcolară (2-3ani)  – 1 grupa (21 de copii)

* pentru vîrsta preșcolară (3-7 ani) 3 grupe (88 de copii).

* fregvență medie de facto anuală – 80,4%

 

Instituția de educație timpurie nr.41, funcționează cu finanțare de la bugetul de stat prin transferuri cu destinație special către bugetul local de nivelul întâi (municipiulChișinău), și prestează servicii în conformitate cu standardele educaţionale de stat.

Îşi organizează activitatea în baza următoarelor documente obligatorii:

1)Statut instituţiei de educaţie timpurie elaborat în baza Regulament-tip de organizareșifuncționare a instituţiei de educaţietimpurie,  coordonat cu OLSDÎ și APL-fondator și aprobat de Consiliul de administrație al instituției.

2)Planului de dezvoltare strategică a instituției, coordonat cu OLSDÎ și APL fondatorși aprobat de Consiliul de administrație al instituției;

3)Planului anual de activitate al instituţiei, coordonat cu OLSDΠ și aprobat de Consiliul de administrație al instituției;

4)Regulamentului intern al instituţiei, aprobat de Consiliul de administrație al instituției.

 

Procesul educațional în Instituția de educație timpurie nr.41 se desfășoară în limba rusă.

 

  1. Instituția de educație timpurie nr.41cu statut juridic, are următoarele elemente definitorii:
  2. act de înfiinţare – ordin/decizie a autorităţii publice locale în subordinea căreia se află ;
  3. documente care confirm dispunerea de patrimoniu în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă juridică) conform prevederilor legale;
  4. ştampilă și elemente distinctive, conform legislației învigoare;
  5. Organizarea şi funcţionarea instituției de educație timpurie nr.41, se realizează în conformitate cu documentele de politică educațională și de protecție a copilului ale Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia public locală, Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003,  alte acte legislative, hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii ale Guvernului, ordine ale Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, decizii/ hotărâri ale administraţiei publice locale, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza prezentului Statut.